Terms and conditions

Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja te preuzimanja proizvoda koji su ponuđeni na web stranicama webshop.slunj.hr.

Internet stranice webshop.slunj.hr mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima.

Prodavatelj je Grad Slunj, a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje putem kreditne ili debitne kartice. Roba je jedan od artikala iz ponude na stranicama webshop.slunj.hr - naknada za zaustavljanje i parkiranje u zoni posebnog prometnog režima, ulaznica za korištenje javne turističke infrastrukture prema tarifama određenim Gradskom odlukom.

Naručivanje

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.
Sve cijene su konačne, iskazane u Eurima. Prodavatelj Grad Slunj, kao tijelo lokalne samouprave nije porezni obveznik u sustavu poreza na dodanu vrijednost (PDV), te stoga navedene cijene ne sadrže PDV.

Za realizaciju usluga koje Kupac naruči putem ovih web stranica, Kupac nema obavezu plaćanja nikakvih dodatnih troškova.

Roba i/ili usluga se naručuje elektronskim oblikom. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere i potvrdi način plaćanja, te kada se uspješno završi proces autorizacije kreditne i/ili debitne kartice kojom plaća.

Po završetku procesa naručivanja kupac dobiva račun koji služi kao potvrda kupovine i plaćanja, te vaučer za korištenje usluge.

Plaćanje

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih i/ili debitnih kartica:
MasterCard®, Maestro® ili Visa.

Korištenje kupljene karte

Usluge sadržane u naknadi za zaustavljanje i parkiranje u zoni posebnog režima obuhvaćaju pravo na zaustavljanje radi iskrcaja putnika na za to određenim lokacijama u trajanju od max 10 minuta u Rastokama odnosno 15 min na Trgu Zrinskih i Frankopana te parkiranje (bez ograničenog vremenskog trajanja i plaćanja posebne naknade).

Kupnjom karte za javnu turističku infrastrukturu stječe se pravo na prolazak pješačkim mostom i šetnicom u naselju Rastoke.

Opći uvjeti

Usluga vrijede ovisno o plaćenoj naknadi, za mali, srednji ili veliki autobus, odnosno osobno vozilo dužine veće od 5 m na datum koji je odabran prilikom kupnje. Jednom iskorištena karta, ne može se više iskoristiti, a kupac je odgovoran za njeno korištenje. Grad Slunj ne snosi nikakvu odgovornost vezano na neovlašteno korištenje karte.

Grad Slunj zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje webshop.slunj.hr stranica. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupnje.

Usluge koje Vam pruža Gad Slunj putem stranice webshop.slunj.hr ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Grad Slunj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Kupac nema pravo na povrat uplaćenih sredstava.

Grad Slunj također ne može jamčiti da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite na webshop@slunj.hr kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

Copyright © 2024. Razvoj web shopa: RAO & Play Digital